Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 20 september 2023

WitZwartUitslag
Yasser-Khaled1-0
Eelke-Naod-
Joseph-Dawit0-1
Clemens-Egor0-1
Dex-Gijs-
Andreas-Afwezig met geldige reden
Dione-Afwezig met geldige reden
Wille-Afwezig met geldige reden
Marijn-Afwezig met geldige reden
Maarten-Afwezig met geldige reden
Bos-Afwezig met geldige reden
Hugo-Afwezig met geldige reden
Folkert-Afwezig met geldige reden
Marly-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 27 september 2023

WitZwartUitslag
Egor-Marijn1-0
Dawit-Clemens0-1
Gijs-Eelke1-0
Naod-Joseph1-0
Andreas-Dex0-1
Bos-Maarten0-1
Dione-Khaled-
Yasser-Externe wedstrijd 1-0
Wille-Afwezig met geldige reden
Hugo-Afwezig met geldige reden
Folkert-Afwezig met geldige reden
Marly-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 4 oktober 2023

WitZwartUitslag
Marijn-Clemens1-0
Yasser-Andreas1-0
Eelke-Dexafg
Khaled-Wille-
Dawit-Egor0-1
Gijs-Naod1-0
Maarten-Joseph0-1
Bos-Afwezig met geldige reden
Dione-Afwezig met geldige reden
Hugo-Afwezig met geldige reden
Folkert-Afwezig met geldige reden
Marly-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 11 oktober 2023

WitZwartUitslag
Egor-Gijs1-0
Marijn-Dawit0-1
Joseph-Dex1-0
Clemens-Naod0-1
Khaled-Afwezig met geldige reden
Maarten-Andreas-
Eelke-Afwezig met geldige reden
Bos-Yasser0-1
Wille-Dione1-0
Hugo-Afwezig met geldige reden
Folkert-Afwezig met geldige reden
Marly-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 18 oktober 2023

WitZwartUitslag
Yasser-Dione-
Eelke-Dawit0-1
Joseph-Clemens0-1
Gijs-Marijn0-1
Dex-Afwezig met geldige reden
Andreas-Bos0-1
Wille-Maarten0-1
Khaled-Afwezig met geldige reden
Egor-Externe wedstrijd 1-0
Naod-Afwezig met geldige reden
Hugo-Afwezig met geldige reden
Folkert-Afwezig met geldige reden
Marly-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 1 november 2023

WitZwartUitslag
Egor-Joseph1-0
Marijn-Eelke1-0
Clemens-Dex1-0
Khaled-Bos1-0
Dawit-Maarten1-0
Wille-Afwezig met geldige reden
Andreas-Afwezig met geldige reden
Yasser-Afwezig met geldige reden
Gijs-Afwezig met geldige reden
Dione-Afwezig met geldige reden
Naod-Externe wedstrijd 1-0
Hugo-Afwezig met geldige reden
Folkert-Afwezig met geldige reden
Marly-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 8 november 2023

WitZwartUitslag
Joseph-Marijn-
Naod-Egor0-1
Dex-Dawit1-0
Maarten-Clemens0-1
Wille-Andreas0-1
Dione-Bos-
Yasser-Afwezig met geldige reden
Eelke-Afwezig met geldige reden
Khaled-Afwezig met geldige reden
Gijs-Afwezig met geldige reden
Hugo-Afwezig met geldige reden
Folkert-Afwezig met geldige reden
Marly-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 15 november 2023

WitZwartUitslag
Yasser-Joseph0-1
Eelke-Egor0-1
Clemens-Gijs1-0
Khaled-Afwezig met geldige reden
Naod-Marijn0-1
Dex-Maarten0-1
Andreas-Dawit0-1
Bos-Wille0-1
Hugo-Dione-
Folkert-Afwezig met geldige reden
Marly-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 22 november 2023

WitZwartUitslag
Egor-Clemens1-0
Marijn-Maarten0-1
Dawit-Naod1-0
Gijs-Joseph1-0
Dex-Yasser1-0
Bos-Afwezig met geldige reden
Dione-Andreas0-1
Wille-Afwezig met geldige reden
Eelke-Afwezig met geldige reden
Khaled-Afwezig met geldige reden
Hugo-Externe wedstrijd 1-0
Folkert-Afwezig met geldige reden
Marly-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 29 november 2023

WitZwartUitslag
Marijn-Egor0-1
Joseph-Eelke0-1
Khaled-Dione1-0
Naod-Dex1-0
Andreas-Clemens0-1
Maarten-Gijs0-1
Bos-Afwezig met geldige reden
Wille-Yasser0-1
Hugo-Afwezig met geldige reden
Dawit-Afwezig met geldige reden
Folkert-Afwezig met geldige reden
Marly-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 6 december 2023

WitZwartUitslag
Egor-Dawit0-1
Yasser-Afwezig met geldige reden
Joseph-Maarten1-0
Clemens-Marijn0-1
Naod-Gijs-
Dex-Andreas1-0
Dione-Afwezig met geldige reden
Hugo-Wille-
Eelke-Afwezig met geldige reden
Khaled-Afwezig met geldige reden
Bos-Externe wedstrijd 1-0
Folkert-Afwezig met geldige reden
Marly-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 13 december 2023

WitZwartUitslag
Egor-Dex1-0
Dawit-Marijn0-1
Naod-Clemens-
Andreas-Afwezig met geldige reden
Maarten-Yasser1-0
Wille-Khaled1-0
Hugo-Bos-
Joseph-Afwezig met geldige reden
Eelke-Afwezig met geldige reden
Gijs-Afwezig met geldige reden
Dione-Externe wedstrijd 1-0
Folkert-Afwezig met geldige reden
Marly-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 10 januari 2024

WitZwartUitslag
Marijn-Dex1-0
Clemens-Dawit1-0
Gijs-Egor0-1
Andreas-Josephafg
Maarten-Naod0-1
Dione-Afwezig met geldige reden
Hugo-Oneven
Yasser-Bos1-0
Wille-Eelke0-1
Khaled-Afwezig met geldige reden
Folkert-Afwezig met geldige reden
Marly-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 17 januari 2024

WitZwartUitslag
Egor-Maarten1-0
Marijn-Gijs0-1
Clemens-Joseph1-0
Dawit-Yasser1-0
Dex-Hugo1-0
Andreas-Naod0-1
Dione-Wille0-1
Eelke-Afwezig met geldige reden
Bos-Afwezig met geldige reden
Khaled-Afwezig met geldige reden
Folkert-Afwezig met geldige reden
Marly-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 24 januari 2024

WitZwartUitslag
Egor-Naod1-0
Gijs-Dawit1-0
Dex-Clemens0-1
Andreas-Hugo1-0
Maarten-Eelkeafg
Bos-Khaled0-1
Dione-Afwezig met geldige reden
Marijn-Afwezig met geldige reden
Yasser-Afwezig met geldige reden
Wille-Afwezig met geldige reden
Joseph-Externe wedstrijd 1-0
Folkert-Afwezig met geldige reden
Marly-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 31 januari 2024

WitZwartUitslag
Marijn-Naod1-0
Joseph-Egor0-1
Dawit-Dex1-0
Gijs-Clemens-
Andreas-Maarten-
Wille-Bos1-0
Dione-Yasser0-1
Hugo-Afwezig met geldige reden
Eelke-Afwezig met geldige reden
Khaled-Afwezig met geldige reden
Folkert-Afwezig met geldige reden
Marly-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 8 februari 2024

WitZwartUitslag
Egor-Eelke1-0
Marijn-Joseph1-0
Clemens-Maarten1-0
Gijs-Dex1-0
Naod-Dawit0-1
Andreas-Yasser0-1
Bos-Dione0-1
Wille-Afwezig met geldige reden
Hugo-Khaled-
Folkert-Afwezig met geldige reden
Marly-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 14 februari 2024

WitZwartUitslag
Yasser-Egor0-1
Clemens-Andreas0-1
Dawit-Wille1-0
Dex-Bos1-0
Maarten-Marijn0-1
Dione-Naod0-1
Hugo-Gijs0-1
Eelke-Afwezig met geldige reden
Khaled-Afwezig met geldige reden
Joseph-Afwezig met geldige reden
Folkert-Afwezig met geldige reden
Marly-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 29 februari 2024

WitZwartUitslag
Egor-Andreas1-0
Yasser-Marijn0-1
Clemens-Wille1-0
Dawit-Joseph1-0
Dex-Naod-
Bos-Gijs0-1
Dione-Hugo0-1
Eelke-Afwezig met geldige reden
Khaled-Afwezig met geldige reden
Maarten-Externe wedstrijd 1-0
Folkert-Afwezig met geldige reden
Marly-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 6 maart 2024

WitZwartUitslag
Marijn-Hugo1-0
Yasser-Clemens0-1
Joseph-Naod0-1
Dawit-Eelke0-1
Gijs-Maarten1-0
Dex-Dione1-0
Bos-Andreas0-1
Wille-Egor0-1
Khaled-Afwezig met geldige reden
Folkert-Marly-

Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 21 maart 2024

WitZwartUitslag
Joseph-Bos1-0
Clemens-Folkert1-0
Dawit-Andreas1-0
Gijs-Yasser1-0
Naod-Maarten1-0
Wille-Marijn0-1
Hugo-Egor0-1
Marly-Dione0-1
Eelke-Afwezig met geldige reden
Khaled-Externe wedstrijd 1-0
Dex-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 3 april 2024

WitZwartUitslag
Eelke-Marijn1-0
Clemens-Hugo1-0
Khaled-Egor0-1
Gijs-Wille1-0
Naod-Andreas-
Bos-Afwezig met geldige reden
Dione-Afwezig met geldige reden
Yasser-Afwezig met geldige reden
Marly-Dawit0-1
Dex-Joseph0-1
Maarten-Folkert1-0

Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 11 april 2024

WitZwartUitslag
Joseph-Wille1-0
Dawit-Clemens1-0
Naod-Eelke1-0
Dex-Egor0-1
Andreas-Marijn0-1
Marly-Hugoafg
Yasser-Afwezig met geldige reden
Bos-Afwezig met geldige reden
Dione-Afwezig met geldige reden
Gijs-Afwezig met geldige reden
Maarten-Afwezig met geldige reden
Khaled-Afwezig met geldige reden
Folkert-Afwezig zonder geldige reden