Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 12 oktober 2022

WitZwartUitslag
Galama Maarten D-Ruurd D1-0
Kurt E-Buglak Egor D0-1
Sascha E-Gijs E0-1
Clemens E-Bos H1-0
Maarten Dr G-Dex G0-1
Eline E-Andreas G-
Indy Jansen-Afwezig met geldige reden
Rixt E-Afwezig met geldige reden
Tim D-Afwezig met geldige reden
Sven E-Afwezig met geldige reden
Eelke D-Afwezig met geldige reden
Joseph E-Afwezig met geldige reden
Khaled D-Afwezig met geldige reden
Yasser D-Afwezig met geldige reden
Jamil D-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 9 november 2022

WitZwartUitslag
Ruurd D-Sascha E1-0
Galama Maarten D-Afwezig met geldige reden
Gijs E-Brouwer Marijn E0-1
Buglak Egor D-Dawit D-
Bos H-Andreas G1-0
Kurt E-Clemens E0-1
Indy Jansen-Afwezig met geldige reden
Rixt E-Afwezig met geldige reden
Tim D-Afwezig met geldige reden
Sven E-Afwezig met geldige reden
Eelke D-Afwezig met geldige reden
Joseph E-Afwezig met geldige reden
Khaled D-Afwezig met geldige reden
Yasser D-Afwezig met geldige reden
Jamil D-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 9 november 2022

WitZwartUitslag
Galama Maarten D-Ruurd D1-0
Sascha E-Afwezig met geldige reden
Brouwer Marijn E-Dawit D1-0
Gijs E-Buglak Egor D0-1
Indy Jansen-Afwezig met geldige reden
Rixt E-Afwezig met geldige reden
Tim D-Afwezig met geldige reden
Sven E-Afwezig met geldige reden
Eelke D-Afwezig met geldige reden
Joseph E-Afwezig met geldige reden
Khaled D-Afwezig met geldige reden
Yasser D-Afwezig met geldige reden
Jamil D-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 10 november 2022

WitZwartUitslag
Brouwer Marijn E-Buglak Egor D1-0
Sascha E-Kurt E0-1
Bos H-Andreas G0-1
Clemens E-Maarten Dr G1-0
Dex G-Lars D-
Naod D-Afwezig met geldige reden
Eline E-Ruurd D-
Tijs Pot D-Afwezig met geldige reden
Indy Jansen-Afwezig met geldige reden
Rixt E-Afwezig met geldige reden
Tim D-Afwezig met geldige reden
Sven E-Afwezig met geldige reden
Eelke D-Afwezig met geldige reden
Joseph E-Afwezig met geldige reden
Khaled D-Afwezig met geldige reden
Yasser D-Afwezig met geldige reden
Jamil D-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 16 november 2022

WitZwartUitslag
Ruurd D-Buglak Egor D0-1
Dawit D-Kurt E-
Brouwer Marijn E-Galama Maarten D0-1
Sascha E-Clemens E-
Bos H-Gijs E0-1
Branco E-Eline E-
Maarten Dr G-Afwezig met geldige reden
Andreas G-Naod D-
Dex G-Afwezig met geldige reden
Lars D-Afwezig met geldige reden
Tijs Pot D-Afwezig met geldige reden
Indy Jansen-Afwezig met geldige reden
Rixt E-Afwezig met geldige reden
Tim D-Afwezig met geldige reden
Sven E-Afwezig met geldige reden
Eelke D-Afwezig met geldige reden
Joseph E-Afwezig met geldige reden
Khaled D-Afwezig met geldige reden
Yasser D-Afwezig met geldige reden
Jamil D-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 23 november 2022

WitZwartUitslag
Ruurd D-Brouwer Marijn E0-1
Buglak Egor D-Galama Maarten D0-1
Dawit D-Bos H1-0
Clemens E-Eline E0-1
Dex G-Kurt E-
Naod D-Branco E1-0
Tijs Pot D-Afwezig met geldige reden
Andreas G-Sascha E-
Lars D-Afwezig met geldige reden
Gijs E-Afwezig met geldige reden
Maarten Dr G-Afwezig met geldige reden
Indy Jansen-Afwezig met geldige reden
Rixt E-Afwezig met geldige reden
Tim D-Afwezig met geldige reden
Sven E-Afwezig met geldige reden
Eelke D-Afwezig met geldige reden
Joseph E-Afwezig met geldige reden
Khaled D-Afwezig met geldige reden
Yasser D-Afwezig met geldige reden
Jamil D-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 30 november 2022

WitZwartUitslag
Galama Maarten D-Dawit D1-0
Buglak Egor D-Sascha E1-0
Kurt E-Brouwer Marijn E0-1
Gijs E-Ruurd D0-1
Dex G-Bos H1-0
Naod D-Clemens E-
Branco E-Tijs Pot D1-0
Andreas G-Lars D0-1
Maarten Dr G-Afwezig met geldige reden
Eline E-Afwezig met geldige reden
Indy Jansen-Afwezig met geldige reden
Rixt E-Afwezig met geldige reden
Tim D-Afwezig met geldige reden
Sven E-Afwezig met geldige reden
Eelke D-Afwezig met geldige reden
Joseph E-Afwezig met geldige reden
Khaled D-Afwezig met geldige reden
Yasser D-Afwezig met geldige reden
Jamil D-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 7 december 2022

WitZwartUitslag
Dawit D-Ruurd D-
Gijs E-Galama Maarten D1-0
Sascha E-Brouwer Marijn E0-1
Bos H-Kurt E-
Clemens E-Dex G1-0
Andreas G-Afwezig met geldige reden
Maarten Dr G-Tijs Pot D1-0
Eline E-Naod D-
Buglak Egor D-Afwezig met geldige reden
Branco E-Afwezig met geldige reden
Lars D-Afwezig met geldige reden
Indy Jansen-Afwezig met geldige reden
Rixt E-Afwezig met geldige reden
Tim D-Afwezig met geldige reden
Sven E-Afwezig met geldige reden
Eelke D-Afwezig met geldige reden
Joseph E-Afwezig met geldige reden
Khaled D-Afwezig met geldige reden
Yasser D-Afwezig met geldige reden
Jamil D-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 14 december 2022

WitZwartUitslag
Buglak Egor D-Bos H1-0
Dawit D-Gijs E1-0
Brouwer Marijn E-Clemens E-
Kurt E-Galama Maarten D0-1
Dex G-Sascha E-
Maarten Dr G-Branco E0-1
Lars D-Naod D1-0
Tijs Pot D-Andreas G-
Ruurd D-Afwezig met geldige reden
Eline E-Afwezig met geldige reden
Indy Jansen-Afwezig met geldige reden
Rixt E-Afwezig met geldige reden
Tim D-Afwezig met geldige reden
Sven E-Afwezig met geldige reden
Eelke D-Afwezig met geldige reden
Joseph E-Afwezig met geldige reden
Khaled D-Afwezig met geldige reden
Yasser D-Afwezig met geldige reden
Jamil D-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 21 december 2022

WitZwartUitslag
Ruurd D-Kurt E1-0
Galama Maarten D-Clemens E1-0
Dawit D-Buglak Egor D0-1
Brouwer Marijn E-Gijs E1-0
Bos H-Eline E0-1
Branco E-Dex G1-0
Andreas G-Maarten Dr G0-1
Sascha E-Afwezig met geldige reden
Lars D-Afwezig met geldige reden
Tijs Pot D-Afwezig met geldige reden
Naod D-Externe wedstrijd 1-0
Indy Jansen-Afwezig met geldige reden
Rixt E-Afwezig met geldige reden
Tim D-Afwezig met geldige reden
Sven E-Afwezig met geldige reden
Eelke D-Afwezig met geldige reden
Joseph E-Afwezig met geldige reden
Khaled D-Afwezig met geldige reden
Yasser D-Afwezig met geldige reden
Jamil D-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 11 januari 2023

WitZwartUitslag
Ruurd D-Sven E1-0
Sascha E-Tijs Pot D-
Clemens E-Buglak Egor D0-1
Dex G-Eline E0-1
Naod D-Indy Jansen1-0
Branco E-Brouwer Marijn E0-1
Maarten Dr G-Dawit D0-1
Andreas G-Gijs E0-1
Lars D-Galama Maarten D0-1
Tim D-Rixt E-
Kurt E-Afwezig met geldige reden
Bos H-Externe wedstrijd 1-0
Eelke D-Afwezig met geldige reden
Joseph E-Afwezig met geldige reden
Khaled D-Afwezig met geldige reden
Yasser D-Afwezig met geldige reden
Jamil D-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 18 januari 2023

WitZwartUitslag
Ruurd D-Lars D0-1
Buglak Egor D-Naod D1-0
Dawit D-Dex G1-0
Gijs E-Rixt E1-0
Bos H-Sascha E0-1
Eline E-Galama Maarten D0-1
Indy Jansen-Tim D1-0
Sven E-Maarten Dr G-
Clemens E-Afwezig met geldige reden
Andreas G-Afwezig met geldige reden
Brouwer Marijn E-Afwezig met geldige reden
Branco E-Afwezig met geldige reden
Tijs Pot D-Afwezig met geldige reden
Kurt E-Externe wedstrijd 1-0
Eelke D-Afwezig met geldige reden
Joseph E-Afwezig met geldige reden
Khaled D-Afwezig met geldige reden
Yasser D-Afwezig met geldige reden
Jamil D-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 25 januari 2023

WitZwartUitslag
Galama Maarten D-Brouwer Marijn E0-1
Kurt E-Sascha E0-1
Clemens E-Branco E-
Dex G-Indy Jansen1-0
Naod D-Ruurd D1-0
Lars D-Dawit D1-0
Tijs Pot D-Bos H1-0
Buglak Egor D-Afwezig met geldige reden
Gijs E-Afwezig met geldige reden
Maarten Dr G-Afwezig met geldige reden
Eline E-Afwezig met geldige reden
Tim D-Afwezig met geldige reden
Sven E-Afwezig met geldige reden
Rixt E-Externe wedstrijd 1-0
Eelke D-Afwezig met geldige reden
Joseph E-Afwezig met geldige reden
Khaled D-Afwezig met geldige reden
Yasser D-Afwezig met geldige reden
Jamil D-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 1 februari 2023

WitZwartUitslag
Ruurd D-Bos H1-0
Galama Maarten D-Naod D1-0
Buglak Egor D-Brouwer Marijn E1-0
Kurt E-Andreas G1-0
Gijs E-Branco E1-0
Sascha E-Sven E0-1
Lars D-Clemens E1-0
Tijs Pot D-Tim D0-1
Rixt E-Dex G0-1
Dawit D-Externe wedstrijd 1-0
Maarten Dr G-Afwezig met geldige reden
Eline E-Afwezig met geldige reden
Indy Jansen-Afwezig met geldige reden
Eelke D-Afwezig met geldige reden
Joseph E-Afwezig met geldige reden
Khaled D-Afwezig met geldige reden
Yasser D-Afwezig met geldige reden
Jamil D-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 8 februari 2023

WitZwartUitslag
Galama Maarten D-Buglak Egor D1-0
Brouwer Marijn E-Lars D-
Sascha E-Andreas G-
Bos H-Maarten Dr G-
Branco E-Ruurd D0-1
Eline E-Gijs E1-0
Tijs Pot D-Kurt E-
Indy Jansen-Rixt E0-1
Tim D-Clemens E0-1
Sven E-Dex G0-1
Dawit D-Afwezig met geldige reden
Naod D-Externe wedstrijd 1-0
Eelke D-Afwezig met geldige reden
Joseph E-Afwezig met geldige reden
Khaled D-Afwezig met geldige reden
Yasser D-Afwezig met geldige reden
Jamil D-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 15 februari 2023

WitZwartUitslag
Buglak Egor D-Ruurd D1-0
Kurt E-Bos H-
Clemens E-Gijs E-
Dex G-Galama Maarten D0-1
Naod D-Brouwer Marijn E0-1
Tijs Pot D-Maarten Dr G0-1
Indy Jansen-Sascha E0-1
Rixt E-Branco E0-1
Sven E-Tim D0-1
Eline E-Afwezig met geldige reden
Lars D-Afwezig met geldige reden
Andreas G-Externe wedstrijd 1-0
Dawit D-Afwezig met geldige reden
Eelke D-Afwezig met geldige reden
Joseph E-Afwezig met geldige reden
Khaled D-Afwezig met geldige reden
Yasser D-Afwezig met geldige reden
Jamil D-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 22 februari 2023

WitZwartUitslag
Dawit D-Galama Maarten D0-1
Brouwer Marijn E-Eline E1-0
Kurt E-Sven E0-1
Gijs E-Dex G0-1
Clemens E-Naod D0-1
Andreas G-Tijs Pot D-
Lars D-Buglak Egor D0-1
Tim D-Branco E1-0
Rixt E-Bos H-
Sascha E-Afwezig met geldige reden
Indy Jansen-Afwezig met geldige reden
Ruurd D-Afwezig met geldige reden
Maarten Dr G-Afwezig met geldige reden
Eelke D-Afwezig met geldige reden
Joseph E-Afwezig met geldige reden
Khaled D-Afwezig met geldige reden
Yasser D-Afwezig met geldige reden
Jamil D-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 22 maart 2023

WitZwartUitslag
Ruurd D-Eelke D1-0
Galama Maarten D-Joseph E1-0
Buglak Egor D-Eline E1-0
Brouwer Marijn E-Dex G1-0
Gijs E-Bos H-
Clemens E-Dawit D1-0
Naod D-Lars D0-1
Maarten Dr G-Sascha E-
Rixt E-Kurt E-
Indy Jansen-Afwezig met geldige reden
Branco E-Afwezig met geldige reden
Sven E-Afwezig met geldige reden
Tijs Pot D-Afwezig met geldige reden
Andreas G-Externe wedstrijd 1-0
Tim D-Afwezig met geldige reden
Khaled D-Afwezig met geldige reden
Yasser D-Afwezig met geldige reden
Jamil D-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 29 maart 2023

WitZwartUitslag
Ruurd D-Tim D1-0
Galama Maarten D-Lars D0-1
Dawit D-Maarten Dr G1-0
Bos H-Joseph E-
Clemens E-Brouwer Marijn E-
Dex G-Branco E1-0
Naod D-Eline E1-0
Andreas G-Rixt E1-0
Sven E-Tijs Pot D1-0
Eelke D-Kurt E-
Indy Jansen-Afwezig met geldige reden
Gijs E-Afwezig met geldige reden
Buglak Egor D-Afwezig met geldige reden
Sascha E-Externe wedstrijd 1-0
Khaled D-Afwezig met geldige reden
Yasser D-Afwezig met geldige reden
Jamil D-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 5 april 2023

WitZwartUitslag
Brouwer Marijn E-Ruurd D0-1
Bos H-Khaled D1-0
Naod D-Buglak Egor D-
Maarten Dr G-Kurt E0-1
Lars D-Dex G1-0
Tijs Pot D-Sascha E1-0
Tim D-Gijs E0-1
Joseph E-Clemens E0-1
Indy Jansen-Afwezig met geldige reden
Galama Maarten D-Afwezig met geldige reden
Dawit D-Afwezig met geldige reden
Andreas G-Afwezig met geldige reden
Eline E-Afwezig met geldige reden
Rixt E-Afwezig met geldige reden
Sven E-Afwezig met geldige reden
Eelke D-Afwezig met geldige reden
Branco E-Externe wedstrijd 1-0
Yasser D-Afwezig met geldige reden
Jamil D-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 12 april 2023

WitZwartUitslag
Kurt E-Joseph E0-1
Sascha E-Rixt E0-1
Bos H-Tijs Pot D0-1
Dex G-Naod D-
Sven E-Andreas G-
Eelke D-Tim D0-1
Khaled D-Maarten Dr G0-1
Ruurd D-Externe wedstrijd 1-0
Galama Maarten D-Externe wedstrijd 1-0
Buglak Egor D-Externe wedstrijd 1-0
Dawit D-Externe wedstrijd 1-0
Brouwer Marijn E-Externe wedstrijd 1-0
Gijs E-Externe wedstrijd 1-0
Clemens E-Externe wedstrijd 1-0
Branco E-Afwezig met geldige reden
Eline E-Afwezig met geldige reden
Lars D-Externe wedstrijd 1-0
Indy Jansen-Afwezig met geldige reden
Yasser D-Afwezig met geldige reden
Jamil D-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 19 april 2023

WitZwartUitslag
Branco E-Bos H1-0
Andreas G-Kurt E0-1
Eline E-Dex G-
Rixt E-Sven E1-0
Tim D-Naod D0-1
Joseph E-Maarten Dr G1-0
Ruurd D-Externe wedstrijd 1-0
Galama Maarten D-Externe wedstrijd 1-0
Buglak Egor D-Externe wedstrijd 1-0
Dawit D-Externe wedstrijd 1-0
Brouwer Marijn E-Externe wedstrijd 1-0
Gijs E-Externe wedstrijd 1-0
Clemens E-Externe wedstrijd 1-0
Lars D-Externe wedstrijd 1-0
Indy Jansen-Afwezig met geldige reden
Sascha E-Afwezig met geldige reden
Tijs Pot D-Afwezig met geldige reden
Eelke D-Afwezig met geldige reden
Khaled D-Afwezig met geldige reden
Yasser D-Afwezig met geldige reden
Jamil D-Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 17 mei 2023

WitZwartUitslag
Ruurd D-Naod D1-0
Dawit D-Dex G1-0
Sascha E-Bos H1-0
Clemens E-Galama Maarten D0-1
Lars D-Brouwer Marijn E0-1
Tijs Pot D-Rixt E1-0
Tim D-Andreas G1-0
Joseph E-Sven E1-0
Indy Jansen-Afwezig met geldige reden
Kurt E-Afwezig met geldige reden
Gijs E-Afwezig met geldige reden
Maarten Dr G-Afwezig met geldige reden
Eline E-Afwezig met geldige reden
Eelke D-Afwezig met geldige reden
Buglak Egor D-Afwezig met geldige reden
Branco E-Afwezig met geldige reden
Jamil D-Afwezig met geldige reden
Khaled D-Yasser D0-1

Overzicht voor ronde 24, gespeeld op 24 mei 2023

WitZwartUitslag
Buglak Egor D-Clemens E1-0
Dawit D-Brouwer Marijn E0-1
Gijs E-Lars D0-1
Bos H-Yasser D-
Dex G-Tim D0-1
Naod D-Galama Maarten D0-1
Maarten Dr G-Rixt E1-0
Andreas G-Khaled D-
Eline E-Joseph E0-1
Tijs Pot D-Eelke D0-1
Sven E-Sascha E-
Kurt E-Afwezig met geldige reden
Indy Jansen-Afwezig met geldige reden
Ruurd D-Afwezig met geldige reden
Branco E-Afwezig met geldige reden
Jamil D-Oneven

Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 31 mei 2023

WitZwartUitslag
Buglak Egor D-Lars D1-0
Brouwer Marijn E-Joseph E1-0
Kurt E-Tijs Pot D0-1
Gijs E-Clemens E0-1
Sascha E-Khaled D1-0
Bos H-Sven E0-1
Naod D-Dawit D0-1
Andreas G-Yasser D1-0
Rixt E-Eelke D0-1
Tim D-Eline E1-0
Indy Jansen-Afwezig met geldige reden
Galama Maarten D-Afwezig met geldige reden
Ruurd D-Afwezig met geldige reden
Dex G-Externe wedstrijd 1-0
Branco E-Afwezig met geldige reden
Maarten Dr G-Afwezig zonder geldige reden
Jamil D-Oneven