8A9A9573ccc copy 

Wie is online

We hebben 18 gasten en geen leden online

Vrije keuze uur vrijdagmiddags St Maartenschool

De vierde groep had 7 april hun laatste sessie
De kinderen kunnen ook inloggen bij https://www.chesskid.com/. Zij kunnen dan spelen tegen robots van verschillende sterkte en duizenden andere kinderen die zijn ingelogd. Dit online spelen is zeer nuttig om routine te krijgen en onreglementaire zetten af te leren
Beknopte uitleg van de spelregeltjes

Dit is een vrij te kiezen lesuurtje voor de kinderen op de Sintmaartenschool in het basis onderwijs. Het zijn 5 achtereenvolgende lessen waarna de kinderen kiezen voor een andere actitviteit.

2016-17 Timo     5.5
Jona     5.5
Bjorn    2.5
Tom      2
Maarten 2
Rink      1.5
Zusia     1
Katie     0.5
 Troy
Ruben
Bas
Tsjeard
Cas
Lars
Jesse
Tygo
Jesse
Tsjeard
Mirilyn
Lisa
Bas
Rients
Lars
Stefan
   
2015-16 Tom,
Rutger
Karmen
Maarten
Maarten
Elisabeth
Timo
Erryn
Ingeborg
Nynke
Lucas
Fimke
Larissa Kamstra
Amber van Hettema
Tom van Dijk
Maarten Galema
Julia Vallinga
Juul Bos
Radowan Ado
Thomas Stienstra 

 juno de vries
boris Bosma
wendy Wesselius
thom Mulder
mart vd Wagen

Jurre
Maarten
Rienk
Arjen
Gideon
Chanella
Yurdagul
Erwin
2014-15  Justin Jitbahadoer
Sterre de Vries
Gideon Zeegers
Evert Bonthuis
Maarten de Jong  
Niels, 
Erwin, 
Chris 
Rienk, 
Duncan, 
Max
Jurre, 
Arjen, 
Ilse
Ivan, 
Timo, 
Thomas
Rikst, 
Steven, 
Elvira, 
Elisa, 
Myrthe, 
Yurdagul, 
Chanella, 
Kelsy, 
Mariska, 
Rink, 
Aimee
Titus
Simme
Bern
Jesse
Erna
Renske
Kees
Johannes
Isa
Amber
Elbrich
Irene
Bert