8A9A9573ccc copy 

Wie is online

We hebben 21 gasten en geen leden online

Jeugdschaken in Bolsward

Westergoo heeft zelf geen jeugdschaak afdeling maar geeft les op  op scholen die hier om vragen. 

 

Woensdagmiddag.
Op woensdagmiddag van 13:00 tot 14:00 uur is er een competitie in de naschoolse opvang van de Sintmaarten school
Het zijn wekelijkse lessen van een uur waarvan de helft digitale theorie
 
Kinderen uit de omgeving of een andere school die ook belangstelling hebben kunnen zich opgeven   bij scwestergoo@gmail.com bij de docenten zelf.

De kinderen die er aan toe zijn zullen worden aangemoedigd om aan toernooien mee te doen. Bijna alle toernooien zijn op zaterdagmiddag. Populair zijn de Grand-Prixtoernooien met een klassement. Maar er zijn ook Friese kampioenschappen in de krokusvakantie in het Bogerman te Sneek. Westergoo organiseert ook een jeugdtoernooi op 3 december in Het Convent. Alle jeugdtoernooien worden gepland door Eeltsje (voor de FSB) en Marjet de JL van de NOSBO in een lijst waar ook de kampioenschapppen van de beide bonden en de KNSB zijn gepland

Vrijdagmiddag
Op de SintMaartenschool op vrijdagmiddag is van 13:10-14:10 uur vrije-keuze uur. De kinderen kunnen dan zelf een keuze maken wat ze willen uit een aanbod van vrijwilligers. De docenten Eeltsje en Rintje grijpen deze gelegenheid aan om de kinderen schaken te leren